این برنامه در سه بخش برگزار می شود. در بخش اول آقای امینی دیدگاه خود پیرامون زبان فارسی
و راز ماندگاری آن را تشریح می کند.دربخش دوم، آقای سینا اسدی قطعاتی از موسیقی و ترانه های ایرانی را اجرا کرده و
آقای امینی کتابهای خود را برای علاقمندان امضا می کند.
  در بعد از استراحت، برنامه با پرسش و پاسخ و تبادل نظر ادامه می یابد.
حضور برای عموم آزاد و رایگان است.
در این برنامه همچنین از کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی  نوشته آقای امینی  رونمایی خواهد شد
و علاقمندان می توانند آنرا در محل خریداری نمایند.