خانه ی ایران برگزار کننده این برنامه ها نیست و مسئولیتی در برابر محتوا و نحوه اجرای آنها ندارد

Für die folgenden Programme übernehmen die Veranstalter die Verantwortung!

شما می‌توانید جهت درج برنامه‌های هنری و فرهنگی‌ در شهر مونیخ با ما تماس بگیرید.جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 جشنواره فرهنگ ایران - مونیخ

Termeh: 3. Iranisches Kulturfest, 12.02.2019 bis 24.02.2019