درباره خانه ایران – مونیخ

 

 

 

خانه ایران – مونیخ تشکلی است غیرانتفاعی که در راستای اهداف زیر تلاش می کند:

 

 کمک به ارتقای فرهنگ،هنر،آموزش و پرورش، یاری رساندن به کودکان، جوانان و سالمندان..

 

حمایت از خانواده و پشتیبانی از فعالیت‌های ورزشی و تفریحی..

 

 کوشش به منظور شناخت و تجلی هویت ملی و سازگاری آن با فرهنگ کشور میزبان از طریقق گسترش روابط فرهنگی میان ایرانی‌ها، مردم آلمان و سایر ملیت‌ها..

 

 گسترش و تحکیم هم‌بستگی میان تمام ایرانی‌ها و دوست‌داران فرهنگ ایران..

 

خانه‌ی ایران اهداف سیاسی-عقیدتی را دنبال نمی‌کند و به هیچ حکومت، حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارد. خانه‌ی ایران تمام انسانها را صرف‌نظر از نژاد، قوم، دین،مذهب و جنسیت برابر می‌داند و پذیرای عضویت و هم‌کاری با همه‌ی ایرانیان و دوست‌داران فرهنگ ایران است..

 

راه کارهای خانه ایران در رسیدن به اهداف خود عبارتند از::

 

تدارک و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی مانند برگزاری جلسه‌های سخنرانی، شب‌های شعر و موسیقی، نمایشگاه و فعالیت‌های دیگر هنری و ورزشی؛ برگزاری جلسه‌های مشاوره‌ای و تفریحی برای خانواده‌ها، جوانان و سالمندان..

 

 تشکیل کتابخانه و برپایی کلاس‌های آموزشی مانند کلاس‌های موسیقی،، رقص، کامپیوتر، نقاشی و غیرهه

 

 ایجاد صفحه‌ی اینترنتی و بانک اطلاعاتی و پست الکترونیکی مشترک برای رسیدن به اهداف یاد شده..

 

 برقراری ارتباط و هم‌کاری با شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری ایرانی و آلمانی و استفاده از امکانات موجود در مونیخ و ایجاد تسهیلات برای استفاده‌ی همه‌گان..

 تدارک و برگزاری برنامه‌های مشترک با آلمانی‌ها و سایر ملیت‌ها به منظور ایجاد هم‌بستگی و تفاهم متقابل. تدارک و برگزاری برنامه‌های مشترک با آلمانی‌ها و سایر ملیت‌ها به منظور ایجاد هم‌بستگی و تفاهم متقابل.

 


بیشتر