اساس‌نامه‌ی خانه‌ی‌ ایران (مونیخ)

 

ماده‌ی ۱: نام، محل

الف – نام این انجمن "خانه‌ی ایران" است که از این پس در این سند به همین نام خوانده می‌شود.

ب – محل خانه‌ی ایران در شهر مونیخ است.

پ – فعالیت‌های خانه‌ی ایران در چارچوب قوانین آلمان و ایالت بایرن است و این خانه نزد مقامات اداره‌ی مربوطه به ثبت رسیده است.

 

ماده‌ی ۲: اهداف

خانه‌ی ایران تشکلی‌ست غیرانتفاعی که در راستای اهداف زیر تلاش می‌کند:

الف- کمک به ارتقای فرهنگ و هنر

ب- کمک به ارتقای آموزش و پرورش نوجوانان و دانشجویان

پ- پشتیبانی از فعالیت های ورزشی

ت- حمایت از اهداف نیکوکارانه

ث- کوشش به منظور شناخت و تجلی هویت ملی و سازگاری ان با فرهنگ کشور میزبان از طریق گسترش روابط فرهنگی میان ایرانی ها و مردم آلمان و سایر ملیت ها

ج- گسترش و تحکیم همبستگی میان تمام ایرانی ها و دوستداران فرهنگ ایران

 

تبصره: خانه‌ی ایران اهداف سیاسی-عقیدتی را دنبال نمی‌کند و به هیچ حکومت، حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارد. خانه‌ی ایران تمام انسانها را صرف‌نظر از نژاد، قوم، دین،مذهب و جنسیت برابر می‌داند و پذیرای عضویت و هم‌کاری با همه‌ی ایرانیان و دوست‌داران فرهنگ ایران است.

 

ماده‌ی ۳: راه‌کارهای خانه‌ی ایران در رسیدن به اهداف خود

الف- تدارک و برگزاری برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مانند برگزاری جلسه های سخنرانی، شب های شعر و موسیقی، نمایشگاه و فعالیت های دیگر هنری و ورزشی، برگزاری

جلسه های مشاوره ای برای جوانان و از جمله مشاوره در امور اجتماعی و کمک در جهت سازگاری با فرهنگ کشور آلمان، به عنوان مثال:

- مشاوره در امور مدرسه، انتخاب شغل و دیگر مسایل تربیتی

- جلسات مشاوره پزشکی برای خانواده ها و کودکان

- کمک به یادگیری زبان آلمانی

ب – تشکیل کتابخانه و برپایی کلاس‌های آموزشی مانند کلاس‌های موسیقی، رقص، کامپیوتر، نقاشی و غیره.

پ – ایجاد صفحه‌ی اینترنتی و بانک اطلاعاتی و پست الکترونیکی مشترک برای رسیدن به اهداف یاد شده.

ت – برقراری ارتباط و هم‌کاری با شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری ایرانی و آلمانی و استفاده از امکانات موجود در مونیخ و ایجاد تسهیلات برای استفاده‌ی همه‌گان.

ث – تدارک و برگزاری برنامه‌های مشترک با آلمانی‌ها و سایر ملیت‌ها به منظور ایجاد هم‌بستگی و تفاهم متقابل.

 

ماده‌ی ۴: غیرانتفاعی بودن

الف – خانه‌ی ایران تنها هدف‌های غیرانتفاعی را براساس قانون‌های اداره‌ی مالیات دنبال می‌کند و فعالیت‌های آن افتخاری و خیراندیشانه است.

ب – درآمدهای مالی خانه‌ی ایران باید تنها براساس هدف‌های نوشته شده در اساس‌نامه مصرف شود و اعضای آن حقوق مستمر دریافت نمی‌کنند.

پ – هیچ یک از اعضای خانه‌ی ایران وجه غیرمعمول خارج از چهارچوب اساس‌نامه دریافت نخواهد کرد.

 

ماده‌ی ۵: شکل‌های عضویت

الف – اعضای خانه‌ی ایران از اعضای رسمی و افتخاری تشکیل می‌شود.

ب – اعضای رسمی کسانی هستند که شرایط عضویت را دارا باشند.

پ – اعضای افتخاری کسانی هستند که به سبب خدمات ویژه‌ به خانه‌ی ایران به عضویت افتخاری آن برگزیده می‌شوند.

 

ماده‌ی ۶: شرایط عضویت

الف – کلیه‌ی اشخاص حقیقی که دارای ۱۵ سال تمام باشند می‌توانند به عضویت خانه‌ی ایران درآیند.

ب – حق عضویت برای دانش‌آموزان، کار‌آموزان و بی‌کاران رایگان است. حق عضویت از نفر اول هر خانواده کامل و از اعضای بعدی آن خانواده و نیز بازنشسته‌ها نصف مبلغ دریافت خواهد شد.

پ – اعضا هر زمان که مایل باشند می‌توانند با ارایه درخواست کتبی به عضویت خود خاتمه دهند.

ت – درخواست عضويت با پذيرش اساسنامه و ارائه ي فرم درخواست کتبي توسط هيئت مديره مورد بررسي قرار مي گيرد. پذيرش و ثبت عضويت بر اساس مفاد اساسنامه به عهده ي هيئت مديره است. عضويت با اعلام کتبي پذيرش درخواست توسط هيئت مديره رسميت مي يابد.

ث – پذیرش اعضای افتخاری به عهده‌ی مجمع‌عمومی است.

ج – عضویت با استعفا، فوت  یا عدم پرداخت حق عضویت به مدت ۶ ماه پی درپی پایان می‌یابد.

چ – خاتمه دادن به عضویت اعضای افتخاری و رسمی با پیش‌نهاد هر یک از اعضا و تصویب آن در مجمع عمومی میسر است.

 

ماده‌ی ۷: حقوق و وظایف اعضا

الف – هر یک از اعضای خانه‌ی ایران موظف به پرداخت حق عضویت است.

ب – اعضای رسمی از تخفیف 50 درصدی از سهم خانه ایران از فروش بلیط ورودی در مراسم و جشن های خانه ایران و تخفیف های ویژه در استفاده از سایر امکانات خانه ایران برخوردارند.

پ – افراد علاقه‌مند به خانه‌ی ایران می‌توانند بدون داشتن حق رای در فعالیت‌های آن شرکت و از امکانات آن استفاده کنند. حق رای در مجمع‌عمومی و حق انتخاب تنها از حقوق اعضای رسمی است.

ت – هیچ‌گونه ادعای شخصی نسبت به اموال خانه‌ی ایران مجاز نیست.

ث – اعضاي رسمي خانه‌ی ايران مي‌توانند در صورت درخواست دفاتر مالي را مورد بازبيني قرار دهند. اعضاي رسمي خانه ي ايران مي توانند به اسناد و مدارک و نامه هاي اين خانه دسترسي داشته باشند.

ج - اعضاي خانه ي ايران ۳ ماه پس از شروع عضويت و پرداخت حق عضويت در تمام مجامع داراي حق راي خواهند بود.

 

ماده‌ی ۸: ارگان‌های خانه‌ی ایران

خانه‌ی ایران دارای دو ارگان است: ۱- مجمع عمومی، ۲- هیئت مدیره.

 

ماده‌ی ۹: مجمع عمومی

الف – مجمع عمومی عادی سالیانه تشکیل جلسه می‌دهد.

ب – مجمع عمومی بالا‌ترین مرجع خانه‌ی ایران است که به دو صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

پ – دعوت برای مجمع عمومی عادی باید حداقل ۳۰ روز و فوق‌العاده ۱۵ روز پیش از برگزاری آن با اعلام دستور جلسه‌، روز، ساعت و محل آن در تارنمای خانه‌ی ایران اعلام شود و از طریق پست الکترونیکی و غیره به اطلاع اعضا برسد.

ت – همه‌ی اعضا حق شرکت در مجمع عمومی را دارند. همه‌ی اعضای رسمی حاضر در جلسه‌ی مجمع عمومی حق رای دارند. هر عضو فقط دارای یک رای است.

ث – مجمع عمومی با حضور نیم بعلاوه یک اعضای دارای حق رای رسمیت پیدا خواهد کرد. چنانچه جلسه در زمان مقرر به حد نصاب برای رسمیت یافتن نرسید، پس از گذشت یک ساعت با حضور 33 در صد از اعضای حاضر دارای حق رای مجمع عمومی رسمیت می یابد.

با حضور کمتر از 33 درصد از اعضای حاضر دارای حق رای جلسه قادر به تصمیم گیری نمی باشد.

ج – چنانچه مجمع عمومی در تاریخ تعیین شده دارای قدرت تصمیم‌گیری نباشد، در آن صورت جلسه به مدت ۱۴ روز به تعویق می‌افتد. چنانچه در جلسه دوم نیز پس از گذشت ۳۰ دقیقه از زمان پیش‌بینی شده، مجمع عمومی دارای قدرت تصمیم‌گیری نشود، جلسه‌ی مجمع با تعداد اعضای حاضر و با طرح دستور جلسه رسمیت خواهد یافت.

چ – مجمع عمومی فوق‌العاده در صورت درخواست دوسوم اعضای هیئت مدیره یا ۱۰ درصد از اعضای رسمی که تعداد آنها حداقل ۱۵ نفر باشد برای رسیدگی به موارد مشخص برگزار می‌شود.

ح – چنانچه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ تعیین شده دارای قدرت تصمیم‌گیری نباشد، در آن صورت پس از گذشت نیم ساعت از زمان مقرر، جلسه‌ی مجمع با تعداد اعضای حاضر رسمیت خواهد یافت.

خ – انتخابات و تصمیم‌گیری‌ها در مجمع عمومی، چنانچه خلاف آن در اساس‌نامه ذکر نشده باشد، بر پایه اکثریت ساده صورت می‌گیرد.

د – در باره تصميم گيري ها در مجمع عمومي بايد صورت جلسه اي تهيه گردد و به امضاي رئيس جلسه برسد. در صورت وجود چند رئيس جلسه، آخرين رئيس جلسه صورت جلسه را امضا خواهد کرد. هر عضو خانه ي ايران حق دارد اين صورت جلسه را ببيند.

 

ماده‌ی ۱۰: وظایف و اختیارات مجمع عمومی

الف – بحث و بررسی پیرامون گزارش عمل‌کرد و گزارش مالی هیئت مدیره به همراه گزارش حسابرس و تصمیم‌گیری درباره آنها.

ب – بررسی پیش‌نهادها و تصمیم‌گیری پیرامون فعالیت‌های آینده‌ی خانه‌ی ایران.

پ – انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره.

ت – تعیین حداقل مبلغ حق عضویت.

ث – تصمیم‌گیری پیرامون تغییر اساس‌نامه و انحلال خانه‌ی ایران.

تبصره: هر گونه تغيير در اساسنامه تنها با راي دو سوم حاضرين در مجمع عمومي رسميت مي‌يابد.تبصره ي ماده ي ۲ (اهداف) قابل تغيير نيست و تغيير آن به معناي انحلال قانوني خانه ي ايران است.

ج – مشاوره و تصمیم‌گیری پیرامون دستور کار مجمع عمومی.

چ – بحث درباره‌ی سایر مواردی که در مجمع عمومی پیش‌نهاد و با درخواست حداقل 5 نفر به دستور کار اضافه می‌شود.

ح – انتخاب یک حسابرس حقیقی یا حقوقی، خارج از هیئت مدیره، و ارایه گزارش او به مجمع عمومی.

خ – انتخاب هيئت داوران

 

ماده‌ی ۱۱: هیئت مدیره

الف – هيئت مديره‌ي خانه‌ی ايران داراي ۵ عضو اصلي و ۲ عضو علي‌البدل است که مجمع عمومي آنها را انتخاب مي‌کند. انتخاب مدير اول و معاون او و تقسيم کليه وظايف با هيئت مديره انتخابي خواهد بود. مدير اول و معاون او به جز وظايف و اختيارات مندرج در ماده ي ۱۲ (خ)، از اختيارات ويژه و اضافي نسبت به ساير اعضاي هيئت مديره برخوردار نيستند،

ب – اعضای علی‌البدل حق شرکت در جلسه‌های هیئت مدیره و در غیاب اعضای اصلی حق رای دارند. با خروج یا نبود هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره، یکی از اعضای علی‌البدل که آرای بیش‌تری را در جلسه‌ی مجمع عمومی بدست آورده است، جانشین او می‌شود.

پ – هیئت مدیره را مجمع عمومی با رای مستقیم، کتبی و مخفی برای مدت ۱ سال برمی‌گزیند که تا انتخاب هیئت مدیره جدید به انجام مسئولیت خود ادامه می‌دهد.

ت – جلسه‌های هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه تشکیل می‌شود. در صورت عدم تشکیل جلسه‌ی ماهانه، هر یک از اعضای هیئت مدیره برای فراخواندن جلسه‌های آن مجاز خواهد بود. در صورتی که جلسه هیئت مدیره به مدت ۴ ماه پی در پی به هر دلیلی تشکیل نشود، مجمع عمومی فوق‌العاده طبق مفاد ماده ۹ (چ) برای انتخاب هیئت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

ث – جلسه‌ی هیئت مدیره در صورتی دارای قدرت تصمیم‌گیری خواهد بود که همه‌ی اعضای آن دعوت شوند و حداقل ۴ نفر از اعضای دارای حق رای حاضر باشند.

ج – هر یک از اعضای هیئت مدیره می‌تواند، هر زمان، بصورت کتبی استعفای خود را به هیئت مدیره اعلام کند. در صورت استعفای جمعی هیئت مدیره، استعفا ‌باید به مجمع عمومی اعلام شود.

تبصره: استعفای بیش از ۳ نفر، در صورت عدم امکان جایگزینی آن توسط اعضای علی‌البدل، استعفای جمعی تلقی خواهد شد. در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده برای انتخاب هیئت مدیره جدید فراخوانده می‌شود.

چ – تصمیم‌گیری در جلسه‌های هیئت مدیره بر پایه‌ی اکثریت نسبی است.

 

ماده‌ی ۱۲: وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره پس از مجمع عمومی بالا‌ترین مرجع خانه‌ی ایران است. امور زیر در حوزه‌ی مسئولیت هیئت مدیره قرار دارد:

الف – تحقق بخشیدن به هدف‌های خانه‌ی ایران.

ب – تهیه و تنظیم گزارش فعالیت‌های انجام شده و تدوین برنامه‌ی فعالیت برای سال آینده جهت طرح در مجمع عمومی.

پ – تدارک امور لازم برای برگزاری مجمع عمومی.

ت – اداره‌ی امور مالی خانه‌ی ایران، ارایه‌ی گزارش مالی به مجمع عمومی و تامین شفافیت کامل در این امور.

ث – پذیرش و ثبت عضویت داوطلب‌ها.

ج – پیش‌نهاد اعضای افتخاری به مجمع عمومی.

چ – عملی ساختن مصوبات مجمع عمومی قبلی و ارایه‌ی برنامه‌ی فعالیت‌های آینده و نظرات و پیش‌نهادها به مجمع عمومی آتی.

ح – کلیه‌ی مکاتبه‌ها‌ی خانه‌ی ایران با امضای مدیر اول خواهد بود.

خ – مدیر اول و معاون او در بستن قراردادهای حقوقی و انجام امور اداری، مالی و بانکی، خانه‌ی ایران را نمایندگی می‌کنند. هرگونه برداشت، خرید و فروش و درخواست وام بیش از ۲۰۰۰ یورو تنها با تایید اکثریت اعضای هیئت مدیره مجاز است.

 

ماده‌ی ۱۳: کمیسیون‌ها

برای سازمان‌دهی فعالیت‌های خانه‌ی ایران کمیسیون‌هایی به نام گروه‌های کار، به عنوان مثال گروه‌های فرهنگی، تدارک و برگزاری جشن‌ها، ورزشی، کودکان و نوجوانان، صفحه‌ی اینترنتی و غیره، به صورت داوطلبانه، تشکیل می‌شوند که زیر نظر هیئت مدیره عرصه مشخصی از فعالیت‌های اجرایی را به عهده می‌گیرند. این گروه‌ها حق مشاوره و تصمیم‌گیری در چارچوب مفاد اساسنامه و نظرهای هیئت مدیره را دارند و در پیش‌برد امور اجرایی شرکت می‌کنند. مسئولیت هر کمیسیون را یکی از اعضای هیئت مدیره به عهده خواهد داشت.

 

ماده‌ی ۱۴: انحلال

الف ـ پيرو تبصره ي بند ث ماده ي ۱۰، در صورت تغيير در تبصره ي ماده ي ۲(اهداف)، خانه ي ايران قانونا بايد منحل گردد. به علاوه، انحلال خانه‌ی ايران در صورت درخواست دو سوم اعضاي رسمي يا سه چهارم اعضاي داراي حق راي حاضر در مجمع عمومي عادي قابل طرح است.

تبصره: درخواست انحلال خانه‌ی ایران باید حداقل ۳۰ روز قبل از تشکیل جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده به اطلاع همه‌ی اعضا برسد.

ب – تصمیم به انحلال خانه‌ی ایران تنها در یک مجمع عمومی فوق‌العاده که برای بررسی این موضوع فراخوانده  می‌شود، با رای سه چهارم اعضای رسمی حاضر در آن اعتبار می‌یابد.

پ – در صورت انحلال خانه‌ی ایران یا تغییر شکل آن از غیرانتفاعی به انتفاعی باید قانون‌های مالیاتی آلمان درنظر گرفته شود؛ پس از بازپرداخت بدهی‌های خانه‌ی ایران، تمامی دارایی‌ها و اموال باقی مانده آن با تصمیم مجمع عمومی مربوطه در اختیار ارگان یا سازمانی غیرانتفاعی که در امر کمک به آسیب‌دیدگان روی‌داد‌های طبیعی فعال است و یا در اختیار سازمان عفوبین‌الملل شعبه آلمان و یا پزشکان بدون مرز قرار می‌گیرد که آنها بایستی آن را فقط در امور غیرانتفاعی خرج کنند. هر گونه تصمیمی در خصوص دارایی‌های خانه‌ی ایران پس از انحلال آن باید به تایید اداره مالیاتی مربوطه برسد.

ت – هیئت مدیره وقت خانه‌ی ایران موظف است انحلال آن را به صورت کتبی در مدت چهار هفته پس از تصویب آن به اطلاع اداره‌ی مربوطه برساند. این هیئت همچنین موظف است انحلال داوطلبانه آن را در صفحه اینترنتی خود اعلام نماید.

 

ماده‌ی ۱۵: هیئت داوران

هیئت داوران هیئتی است ۳ نفره که در مجمع عمومی برگزیده می‌شود و به دعاوی اعضا و نهادهای درون خانه‌ی ایران رسیدگی می‌کند و به مجمع عمومی گزارش می‌دهد. هیئت داوران می‌تواند عضویت اعضا را تا تصمیم نهایی در مجمع عمومی به تعلیق درآورد.

 

این اساس‌نامه در ۱۵ ماده و ۴ تبصره‌ در تاریخ 21 فوریه 2015 به تصویب مجمع عمومی خانه‌ی ایران رسیده است.

 

 

 

مونیخ 18.02.2018

خانه ایران (مونیخ)

 

تقاضای عضویت در خانه ی ایران مونیخ