خانه‌ی ایران تشکلی‌ست غیرانتفاعی که در راستای اهداف زیر تلاش می‌کند:

کمک به ارتقای فرهنگ و هنر

کمک به ارتقای آموزش و پرورش نوجوانان و دانشجویان

پشتیبانی از فعالیت های ورزشی

حمایت از اهداف نیکوکارانه

کوشش به منظور شناخت و تجلی هویت ملی و سازگاری ان با فرهنگ کشور میزبان از طریق گسترش روابط فرهنگی میان ایرانی ها و مردم آلمان و سایر ملیت ها

گسترش و تحکیم همبستگی میان تمام ایرانی ها و دوستداران فرهنگ ایران

 

خانه‌ی ایران اهداف سیاسی-عقیدتی را دنبال نمی‌کند و به هیچ حکومت، حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارد. خانه‌ی ایران تمام انسانها را صرف‌نظر از نژاد، قوم، دین،مذهب و جنسیت برابر می‌داند و پذیرای عضویت و هم‌کاری با همه‌ی ایرانیان و دوست‌داران فرهنگ ایران است.

 

راه‌کارهای خانه‌ی ایران در رسیدن به اهداف خود

تدارک و برگزاری برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مانند برگزاری جلسه های سخنرانی، شب های شعر و موسیقی، نمایشگاه و فعالیت های دیگر هنری و ورزشی، برگزاری

جلسه های مشاوره ای برای جوانان و از جمله مشاوره در امور اجتماعی و کمک در جهت سازگاری با فرهنگ کشور آلمان، به عنوان مثال:

مشاوره در امور مدرسه، انتخاب شغل و دیگر مسایل تربیتی

جلسات مشاوره پزشکی برای خانواده ها و کودکان

کمک به یادگیری زبان آلمانی

تشکیل کتابخانه و برپایی کلاس‌های آموزشی مانند کلاس‌های موسیقی، رقص، کامپیوتر، نقاشی و غیره.

ایجاد صفحه‌ی اینترنتی و بانک اطلاعاتی و پست الکترونیکی مشترک برای رسیدن به اهداف یاد شده.

برقراری ارتباط و هم‌کاری با شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری ایرانی و آلمانی و استفاده از امکانات موجود در مونیخ و ایجاد تسهیلات برای استفاده‌ی همه‌گان.

تدارک و برگزاری برنامه‌های مشترک با آلمانی‌ها و سایر ملیت‌ها به منظور ایجاد هم‌بستگی و تفاهم متقابل.

 
بیشتر