چاپ

کنسرت موسیقی ایرانی‌، ۱۰ نوامبر

 

شب شعر و موسیقی در خانه ی ایران، ۳ نوامبر ۲۰۱۹

 

جشن مهر، ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹

 

فیلم سینمایی: محل تولد زندان اوین، ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹

 

 جشن نوروز در دیسکو الیمپیا مونیخ، روز ۳۰ مارس ۲۰۱۹

 

جشن نوروز خانه ی ایران در روز ۲۱ مارس ۲۰۱۹

 

کنسرت ابی در مونیخ ۸ مارس ۲۰۱۹ در مونیخ

 

شب شعر و موسیقی در خانه ی ایران مونیخ یکشنبه ۳ مارس ۲۰۱۹

 

جشنواره فرهنگی ترمه از ۱۲ تا ۲۴ فوریه ۲۰۱۹

 

شب شعر و موسیقی در خانه ی ایران مونیخ یکشنبه ۳ فوریه ۲۰۱۹

 

کنسرت حسین علیزاده و گروه هم آوایان ۲ فوریه ۲۰۱۹

 

 نمایش فیلم سینمایی هزارپا، ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹ در مونیخ

 

 جشن بزرگ یلدا به نفع کودکان در سیستان و بلوچستان: جمعه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸